Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Lundroni në këtë Seksion

Doris Alimerko – Këshilltare për aktivitetet artistike

Mban pozicionin e këshilltares së Ministrit të Kulturës që nga muaji qershor 2019.
Në vitin 2014 është diplomuar me Master Shkencor në Arkitekturë, profili Urbanist. Prej vitit 2014 – 2019 ka punuar në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, e angazhuar në hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndërsektorial të Brezit Bregdetar, Planit të Integruar Ndërsektorial të zonës Tiranë-Durrës, koordinatore në hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore dhe disa Plane te Detajuar për Zona të Rëndësisë Kombëtare. Prej vitit 2020 është angazhuar si personel akademik me kohë të pjesshme në Departamentin e Urbanistikës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në Universitetin Politeknik të Tiranës në lëndët “Planifikim territori” dhe “Bazat e projektimit urban dhe elementeve të peizazhit”.