Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

Për më shumë informacion klikoni www.praktika.sociale.gov.al{:}