Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Kjo thirrje synon përzgjedhjen e artistëve nga vendet e përfshira në Programin Itali – Shqipëri – Mali i Zi që do të marrin pjesë në shkëmbim për produktet e tregtimit të muzeut. Fushëveprimi i shkëmbimit është të ekzaminojë rëndësinë e produkteve të tregtimit dhe dyqanet muze, si dhe të krijimit dhe skemave të dizajnit të produkteve të mallrave për secilin muze të përfshirë.

Shpërndarja dhe bashkëpunimi do të përfshijnë eksplorimin e kulturave të ndryshme të bashkuara në projekt, përqafimin e vlerave, zbulimin e dallimeve dhe ngjashmërive, midis metodologjive artistike nga zonat ndërkufitare me një pasurim të ndërsjellë.

Artistëve të përzgjedhur do t’i mbulohen: – kostot e udhëtimit – akomodimi dhe bordi; – hapësirë për punën në grup; – tarifa për krijimin e modeleve konceptuale të produkteve të tregtimit, duke filluar nga 300 deri në 700 euro. Për më shumë informacion bashkëlidhur linku

Call for artists MONET Albania-2020

Application form Monet 20 october{:}