Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

CALL for APPLICATIONS for June to December 2016

APPLICATION FORM 2016

Ministria e Kulturës së Shqipërisë, në vijim bazuar në Protokollin e Bashkëpunimit me Republikën e Austrisë,  informon mbi thirrjen e hapur për të drejtën e pjesëmarrjes së një artisti shqiptar në Rezidencën Artistike, në Vjenë/Austri, për një periudhë kohore nga 1 deri në 2 muaj, përgjatë vitit kalendarik 2016.

 

Përzgjedhja e artistit dhe mbulimi i plotë i shpenzimeve realizohet nga pala austriake.

 

Programi “Artist in Rezidencë”, ka për qëllim krijimin e hapësirave bashkëvepruese për artistët e rinj në fushat: media art, fotografi, muzikë, visual art, street art, film, design and fashion. Aplikantët duhet të jenë të përgatitur për kërkesat dhe qëndrimin në rezidencë, në kohën e plotë
të përcaktuar.

Aplikimi duhet të realizohet individualisht nga të interesuarit.

 

Aplikimi është i hapur deri më 15 shkurt, 2016, i vlefshëm vetëm sipas kritereve të përcaktuara në dokumentet që shoqërojnë këtë shpallje:

Për të interesuarit, ju ftojmë t’u referoheni materialeve bashkëngjitur.

  1. CALL_for_APPLICATIONS_for_June_to_December_2016
  2. APPLICATION_FORM_2016

Suksese!{:}