Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Nis sot në Ministrinë e Kulturës, punëtoria “Mbrojtja e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale dhe Inventarizimi i saj me bazë komunitetin”, e cila do të zgjasë 5 ditë nga dt.24-28 qershor 2019

 

Bashkëlidhur gjeni axhendën{:}