Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Drejtoria e të Drejtës së Autorit
Drejtor drejtorie: Borana Ajazi
e-mail: borana.ajazi@meki.gov.al

Drejtoria e Politikave për Artin dhe Kulturën
Drejtor drejtorie: Irena Prici
e-mail: irena.prici@meki.gov.al

Drejtoria e Politikave për Trashëgiminë Kulturore
Drejtor drejtorie: Edlira Përfundi
e-mail: edlira.perfundi@meki.gov.al

Drejtoria e Privatizimit
Drejtor drejtorie: Afrim Brahimaj
e-mail: afrim.brahimaj@meki.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Nxitjes së Biznesit dhe Çështjeve të Tregtisë
Drejtor drejtorie: Elira Demiraj
e-mail: elira.demiraj@meki.gov.al

Drejtoria e Politikave të Tregut të Brendshëm
Drejtor drejtorie: Klodian Mene
e-mail: klodian.mene@meki.gov.al

Drejtoria e Politikave të Nxitjes së Biznesit
Drejtor drejtorie: Anxhela Bushati
e-mail: anxhela.bushati@meki.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Punësimit, Aftësimit Profesional dhe Sigurimeve Shoqërore
Drejtor drejtorie: Albin Gega
ve-mail: albin.gega@meki.gov.al

Drejtoria e Politikave të Punësimit dhe Migratore
Drejtor drejtorie: Bledar Taushani
e-mail: bledar.taushani@meki.gov.al

Drejtoria e Politikave të Aftësimit Profesional dhe Inspektimit AFP
Drejtor drejtorie: Stavri Lako
e-mail: stavri.lako@meki.gov.al

Drejtoria e Marrëdhënieve të Punës, Sigurisë dhe Shëndetit
Drejtor drejtorie: Mariel Halilaj
e-mail: mariel.halilaj@meki.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Inovacionit dhe Teknologjisë
Drejtor drejtorie: Sokol Bardhi
e-mail: sokol.bardhi@meki.gov.al

Drejtoria e Pergjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë
Drejtor drejtorie: Ejana Xhixha
e-mail: ejana.xhixha@meki.gov.al

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator
Drejtor drejtorie: Arsiola Dyrmishi
e-mail: arsiola.dyrmishi@meki.gov.al

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës
Drejtor drejtorie: Redi Baduni
e-mail: redi.baduni@meki.gov.al

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
Drejtor drejtorie: Rezearta Kokonozi
e-mail: rezearta.kokonozi@meki.gov.al

Drejtoria e Prokurimeve
Drejtor drejtorie: Najada Xhaholli
e-mail: najada.xhaholli@meki.gov.al