Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë
Email: info@meki.gov.al