Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit kërkon gjithsej (80) praktikantë sipas ndarjes: Aparati (Tiranë) kërkon (14) praktikantë me profile studimi: (7) Juridik (6) Shkenca Ekonomike (1) Arte / Shkenca Filologjike Qendra Kombë...

Njoftim për vend pune | Drejtor i Muzeut Kombëtar të Pavarësisë

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE Në zbatim të nenit 199, të Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, të kërkesave dhe procedurës së përcaktuar për konkurim sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, dat...

Njoftim për vend pune | Drejtor i Muzeut Kombëtar i Artit Mesjetar

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE Në zbatim të nenit 199, të Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, të kërkesave dhe procedurës së përcaktuar për konkurim sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, dat...

Njoftim për vend pune | Drejtor i Qendrës Muzeore Durrës

NJOFTIM PËR KONKURIM PËR VEND PUNE Në zbatim të nenit 199, të Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, të kërkesave dhe procedurës së përcaktuar për konkurim sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, dat...