Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
Adresa: “Bulevardi Zhan Dark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve, Tiranë
E-mail: info@dppi.gov.al
Facebook: Dppi albania
Instagram:Dppi albania
LinkedIn: Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

 Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)
Adresa: Rruga: “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë
E-mail: info@aida.gov.al
Telefon: +355 (0)42251001
Website: www.aida.gov.al
Facebook: https://www.facebook.com/investinalbania
Instagram: https://www.instagram.com/
Twitter: https://twitter.com/home
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/26998589/admin/feed/posts/

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT)
Adresa: Rruga “Shyqyri Berxolli”, Nr. 65, Tiranë.
Email: info@ishmt.gov.al
Website: www.ishmt.gov.al
Facebook: Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut
Instagram: ishmt.gov.al

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)
Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë
E-mail: kontakt@issh.gov.al
Telefon: 042230484
Facebook: https://www.facebook.com/share/9vgkhtouazJt3TWs/?mibextid=LQQJ4d

Qendra Kombëtare e Biznesit
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’ark”, Prona Nr. 33, Tiranë
E- mail: asistencaonline@qkb.gov.al
Telefon: +35542250066
Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100068839915180
Instagram: https://www.instagram.com/qendra_kombetare_e_biznesit/

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Adresa: Rruga e Durrësit, nr. 27, Tiranë
E-maili:  info@dpa.gov.al
Web:  www.dpa.gov.al
Facebook: DPA – Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Twitter: twitter.com/DPAAlbania

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore
Adresa: Rruga Sheh Ahmet Pazari pranë Stadiumit “Air Albania”, Tiranë
E-mail: info@sli.gov.al
Telefoni: +355 4 236 8466
Webbsite: www.inspektoriatipunes.gov.al
Facebook:  https://www.facebook.com/ishpshsh?mibextid=ZbWKwL
Instagram: https://www.instagram.com/ishpshsh?igsh=MWFlaHpsaXB3NXhqbw==
You Tube:  https://youtube.com/@ISHPSHSH?si=VXpDLs-4rTBWMG9f

Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit
Adresa: Rruga Reshit Çollaku, prane ILDKPKI, kati VI, Tiranë
E-mail: info@dps.gov.al;
Telefon: +355 4 222 62 55;
Facabook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068666900909&locale=sq_AL
Twitter: Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

Enti Kombëtar i Banesave
Adresa: Rruga Kavajës, ndërtesa nr. 80, hyrja 1, kati i 5, Tirane (ish shtepia botuese Naim Frashëri).
Email: info@ekb.gov.al
Telefon: 04227 796
Web: https://ekb.gov.al/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009995956486&mibextid=LQQJ4d

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve.
Adresa: Rruga “Mustafa Lleshi”, godina e Thesarit, kati 3, Tiranë
E-mail: info.akafp@akafp.gov.al
Telefon: +35542237087
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011359170332&mibextid=LQQJ4d: