Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ligji nr. 60-2016 Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesv

VKMNR8~1

Urdher-nr.1222-datë-11.07.2017

Udhezim-Nr.1_23.09.2016