Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Nga data 5 deri me 10 shtator ne Art House, Fluturon…Fluturon… Peshku!

A fluturon peshku? Si mund të arrimë të shtyjmë limitet tona pa qënë superheronj?

Laborator me artistin Driant Zeneli mbi sfidën  e limiteteve intelektuale, perceptive dhe fizike,

i bazuar ne aksione performative dhe teorike.

Numri i pjesëmarrësve jo më shume se 10.

Rregjistrimet jane të hapura. kontaktoni në arthouseshkoder@gmail.com{:}