Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Çmimi Evropian për Trashëgiminë Kulturore 2016 / Çmimi Europa Nostra është çmimi më prestigjioz në fushën e trashëgimisë kulturore. Ai njeh dedikimin dhe profesionalizmin e arkitektëve, artizanëve, specialistëve të trashëgimisë kulturore, vullnetarëve, shkollave, komuniteteve lokale, zotëruesve të materialeve që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe medias.

Çmimet u jepen performancave dhe arritjeve më të mira në fushën e konservimit, kërkimit, shërbimeve të caktuara, trajnimeve dhe ngritjes së ndërgjegjësimit në publik.

Gjatë vitit 2016 do të marrin një çmim deri në 30 projekte në kuadër të nismave mbi trashëgiminë kulturore. Deri në 7 do të jetë numri i projekteve që do të marrin çmimin e madh me një vlerë prej 10.000 Euro secili. Një nga projektet do të jetë fituesi i shpallur nga zgjedhja e publikut që do të zhvillohet në një sondazh on-line nga Europa Nostra.

Të gjithë fituesit do të prezantohen gjatë ceremonisë së Çmimeve Evropiane të Trashëgimisë që do të zhvillohet në Madrid, Spanjë gjatë vitit 2016.

Aplikoni dhe ndani suksesin tuaj me të tjerë!

Afati i fundit për të aplikuar: 1 tetor 2015

Për më shumë informacion, klikoni në faqen: www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/{:}