Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Konkurs fotografik me temë: “Dialogu Ndërkulturor nga Këndvështrimi i Rinisë” që organizohet nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Azerbajxhanit në kuadër të UNAOC, në Baku, në datat 26 – 27 Prill 2016.

Objektivat dheqëllimi: Artistët nëpërmjet fotografisë ndihmojnë në promovimin dhe përmirësimin e kuptueshmërisë së vlerave të diversitetit kulturor, nëpërmjet temave si toleranca, komunikimi dhe mirëkuptimi ndësjelltë kulturor dhe ndërfetar.

Janë të ftuar të marrin pjesë të rinjtë e moshës 14 – 29 vjeç, nëpwrmjet fotografisë që ka në tematikë këtë përmbajtje.

http://baku.unaoc.org/photo-contest-intercultural-dialogue-from-the-point-of-view-of-youth/

 

Artistët pjesëmarrës në konkurs duhet të regjistrohen dhe aplikojnë online në adresat si më poshtë:

 

http://goo.gl/forms/m17oh7OtR2;

photocontestunaoc@gmail.com; fotot në JPEG format (1024 x 768 pxs, max . size 8 Mb)

 

Aplikimet pranohen deri më 31 Mars 2016, ora 23:59, Baku, Azerbajxhan.

Fotot që do të kenë një tematikë dhe përmbajtje jashtë kontekstit të kërkuar nuk do të pranohen.

Aplikuesit do ti përzgjidhet vetëm një foto.

Seleksionimi do të realizohet nga një juri profesionale.

Për më tepër informacion vizitoni adresën:  http://www.unaoc.org/who-we-are/{:}