Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Në kuadrin e “Ditëve Evropiane të Trashëgimisë Kulturore”  Ministria e Kulturës dhe  DRKK- në të gjithë vendin organizojnë aktivitetet e mëposhtme në të gjithë vendin me synimin promovim dhe sensibilizim të trashëgimisë sonë kulturore. Në këto ditë, ashtu si edhe në strategjinë e MK-së përmes punëtorive të ndryshme, promovimeve dhe prezantimeve të trashëgimisë do të vihet theksi në rolin dhe funksionin e trashëgimisë kulturore, si një burim strategjik  për zhvillimin e qëndrueshëm në rrugën drejt integrimit evropian. http://www.kultura.gov.al/al/newsroom/lajme/ditet-evropiane-te-trashegimise-kulturore

30 shtator-20 tetor 2015{:}