Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Më datën 24 qershor 2016, ora 19.00, Galeria Kombëtare e Arteve dhe Muzeu Ludwig – Muzeu i Artit Bashkëkohor, Budapest kanë kënaqësinë të prezantojnë për publikun ekspozitën “IDEALE DHE VEPRA ARTI / Një përzgjedhje veprash nga koleksioni i Muzeut Ludwig, Budapest”. Ekspozita vjen si rezultat i një bashkëpunimi të vazhdueshëm prej mëse 2 vjetësh mes Galerisë Kombëtare të Arteve dhe Muzeut Ludwig – Muzeu i Artit Bashkëkohor, Hungari.

 

Përzgjedhja, që përfshin disa nga artistët më të njohur bashkëkohorë hungarezë të tillë si László Fehér, László Lakner, Dóra Maurer, Sándor Pinczehelyi e të tjerë, pasqyron të kaluarën e afërt dhe artin bashkëkohor të Hungarisë përmes veprash kryesisht në fotografi dhe multimedia, e që shpesh përfshijnë figurën e artistit.

 

Sipas kuratores së ekspozitës Krisztina Szipőcs, pika kryesore e ekspozitës është të zbulojë “idetë dhe mendimet pas çdo vepre, të tilla si ideologjitë, qëllimet dhe idealet – mes tyre komunizmi, shoqëria e konsumit, nacionalizmi, idealet mbi të bukurën, mendimi fetar, liria – të cilat kanë ndryshuar shumë këto 40 vjetët e fundit. Veprat e ekspozuara janë dokumente të një epoke, gjurmë të idealeve dhe vlerave që përshkojnë jetën e përditshme dhe artin.”

 

Të premten me datë 24 Qershor 2016, ora 11.00 në Galerinë Kombëtare të Arteve do të zhvillohet konferenca për shtyp mbi këtë ekspozitë me kuratoren Krisztina Szipőcs, historiane arti, kuratore dhe zv.drejtore e Ludwig Museum.

Ideals and Artworks

A selection of works from the collection of Ludwig Museum, Budapest

National Gallery of Arts, Tirana

24 June – 14 August 2016

On 24 June 2016, at 19.00 the Albanian National Gallery of Arts and Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest are pleased to open to the public in the temporary exhibitions wing of the National Gallery the exhibition “IDEALS AND ARTWORKS / A selection of works from the collection of Ludwig Museum, Budapest”. The exhibition reflects an ongoing collaboration between the National Gallery of Arts and Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Hungary.

The selection, which includes some of the best known contemporary Hungarian artists such as László Fehér, László Lakner, Dóra Maurer, Sándor Pinczehelyi and others, gives insight into the recent past and contemporary art of Hungary through primarily photo – and multimedia-based works, often involving the figure of the artist.

According to the curator of the show Krisztina Szipőcs, the main point of the exhibition is “to show the ideas and thoughts behind the artworks, like ideologies, intentions and ideals – among them the communism, consumer society, nationalism, beauty ideals, religious thinking, freedom – which have changed a lot in the past 40 years. The pieces on show are documents of an era, imprints of the ideals and values that permeate everyday life and art.”

On Friday, 24 June 2016, 11.00 am, there will be a press and media conference in the National Gallery with the curator of the exhibition Krisztina Szipőcs, art historian, curator and deputy director of Ludwig Museum.

 

Galeria Kombëtare e Arteve

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë,

Tel: 00355 4 222 60 33

info@galeriakombetare.gov.al

http://www.galeriakombetare.gov.al{:}