Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Mbrojtja e dialekteve të gjuhës shqipe në kushtet e globalizimit ishte tema e projektit të organizatës RIAS në bashkëpunim me ministrinë e Kulturës për të promovuar sa më shumë dialektet e shqipes që deri më tani nuk i është dhënë rëndësia e duhur, madje është lënë në harresë. Sipas drejtoritë të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale dhe Rijetëzimit të gjuhës shqipe do të fillojë t’i jepet një rëndësi e veçantë dialekteve.

Artikulli i plotëshqiptarja.com