Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Për shkak të vështirësive të krijuara nga pandemia Covid 19 dhe numrit të madh të aplikimeve, kërkojmë mirëkuptimin tuaj në shtyrjen e afatit të shpalljes së projekteve fituese që përfitojnë nga mbështetja financiare e Ministrisë së Kulturës. Fituesit do të shpallen në datën 10 shkurt 2022.{:}