Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministria e Kulturës, në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017” me urdhër të Sekretarit të Përgjithshëm, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si me poshtë:

1. Z. Edmond AHMETI (Koordinator)
2. Znj. Ornela CIKULI (Anëtar)
3. Znj. Fatbardha GJACI (Anëtar)

Kontaktet e Titullarëve të Institucionit:

Mirela KUMBARO FURXHI- Ministër i Kulturës i Republikës së Shqipërisë
Email:Mirela.Kumbaro@kultura.gov.al

Zef ÇUNI- ZV/ Ministër i Kulturës i Republikës së Shqipërisë
Email: zef.cuni@kultura.gov.al

Elira KOKONA- Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës
Email:elira.kokona@kultura.gov.al

Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve të Ministrisë së Kulturës mund të raportoni në:

Telefon: (04)2222508 / Recepsion

(04)2223077

(04)2271324

 

Email: info@kultura.gov.al{:}