Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministria e Kulturës njofton të gjithë operatorët ekonomik të specializuar, se proçedura e konkurimit publik me objekt: Restaurim i Kalasë së Gjirokastrës, e shpallur nga Ministria e Kulturës është anulluar.

Ju falenderojmë.{:}