Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Në zbatim të Udhëzimit Nr.4 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020” në datën 19.04.2017 ora 12:00 do të zhvillohet takimi konsultativ me shoqërinë civile për të marrë parasysh komentet e tyre në përgatitjen e PBA 2018-2020.

 

Ky takim organizohet për të prezantuar kërkesat buxhetore të institucionit me përfaqësues të skenës së pavarur artistike.

Ftohen përfaqësues të shoqërisë civile, menaxherë të artit,etj në kuadër të përfundimit të Fazës I të PBA 2018-2020.

 

Takimi do të mbahet në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë.

 

Ju mirëpresim!{:}