Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Në kuadër të projektit “3C: Shkëmbimi ndërkufitar për zhvillimin e industrive kulturore dhe krijuese”, pjesë e Programit Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri – Mali i Zi 2014-2020, ju bëjmë me dije se planifikohet të organizohen 3 Workshope në datat 10 – 16 Tetor 2022 në Puglia, Itali, duke synuar krijimin dhe prodhimin e produkteve të ndryshme në fushën e industrive kulturore dhe krijuese. Kliko këtu

{:}