Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Lezhe: pas 30 vjetesh MK nderhyn me restaurim/konsolidim te mureve te kalase e sherbime per vizitoret. #AdriFortIPA {:}