Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Programi.pdf

Kori i Shoqatës “Miqtë e Muzikës Rozafa Expression” në bashkëpunim me Korin nga Hollanda “Utrecht Trevel Singers”, do të organizojë në Shkodër, koncertin me tematikë “Mbrëmje Kulturore Shqipëri-Hollandë”. Në koncert do të interpretojë secili nga koret një repertor të zgjedhur me vepra korale me stile të ndryshme e nga vende të ndryshme të botës si Armenia, Estonia, Georgia, Italia, Kosova, Hollanda, Maqedonia, Spanja, Shqipëria, USA. Gjashtë nga këto vepra do të interpretohen nga të dy koret së bashku. Koret do të drejtohen nga dirigjentja e korit nga Hollanda, Ines Leijen dhe dirigjenti i korit nga Shqipëria prof. Zef Çoba. Repertori i pasur, përmban disa vepra që do të interpretohen accapella. Disa nga veprat do të shoqërohen nga pianistja Flonja Prenda.

Një moment i veçantë i është dedikuar interpretimit të veprave të kompozitorit shkodran Prenk Jakova(1917-1969), si një homazh në nderim të 100 vjetorit të lindjes së tij.

Me interesimin e tij Kori nga Hollanda “Utrecht Trevel Singers”, do të frekuentojë me datë 27 prill një seminar me temën: “Njohuri mbi muzikën shqiptare”, i cili do të mbahet nga prof. Zef Çoba. Në vlerësim të këtij interesimi, në koncert do ti dorëzohet edhe një certifikatë e lëshuar nga Shoqata “Rozafa Expression” dhe kryetari Zef Çoba.

Shoqata “Miqtë e Muzikës Rozafa Expression“ është krijuar në vitin 1999, me nismën e dirigjentit dhe kompozitorit Zef Çoba. Ka organizuar shumë aktivitete,  premiera e koncerte në disa qytete të vendit, të Malit të Zi, Itali etj. e ka marrë pjesë  me sukses në shumë festivale ndërkombetare të koreve brenda dhe jashtë vendit. Ka dhënë  koncerte në shtëpi të moshuarish, spitale, shkolla etj.

Në Diten Botërore të Muzikës më 21 qershor, kjo shoqatë organizon koncertin «VIVA LA MUSICA».

Aktivitetet e  Shoqatës “Miqtë e muzikës Rozafa Expression”, kanë si qëllim gjallërimin e jetës kulturore e artistike në vend si dhe nxitjen e  dialogut ndërmjet kulturave e popujve të ndryshëm.

Ky projekt mbështetet nga Ministria e Kulturës.

28 prill, ora 19:00, në sallën “Marianne Graf” të Qendrës së Këndimit Koral “Rozafa Expression”{:}