Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Summer-Academy-Olympia-August-2014

Akademia Verore, organizuar nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Athinë dhe Fondacioni Helenic për Kulturën, me temën “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomacia Kulturore”, do të zhvillohet në ambientet e Akademisë Olimpike në Olimpia, Greqi më 25-31 Gusht, 2014.

Akademia ka për qëllim të mbledhë së bashku studentët, hulumtuesit dhe praktikuesit nga fusha ndërdisiplinore për të diskutuar dhe ndarë teori, hulumtime dhe praktikat më të mira dhe për të nxitur dialogun për çështje që lidhen me Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomacinë Kulturore. Ata do të përfitojnë nga një program intensiv me leksione të mbajtura nga pjesëtarët e komunitetit akademik dhe shkencor.

Për më shumë informacion: Institute of International Relations

Afati i fundit i aplikimit: 30 qershor 2014

E-mail: Maria Deca – deca@idis.gr{:}