Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Shqipëria Solidare

Qeveria shqiptare përmes faqes www.e-albania.al/dhuro krijon mundësinë që çdo fond i dhuruar të shkojë në llogarinë bankare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për t’u përdorur nga Emergjencat Civile, në ndihmë të familjeve të prekura nga tërmeti.

Procedura është shumë e thjeshtë ku me dëshirën tuaj mund të plotësoni ose jo të dhënat tuaja personale si emër/mbiemër/e-mail, përpara se të vijoni me vendosjen e vlerës për dhurim, e cila më pas kalon përmes platformës bankare për pagesë me kartën tuaj të kreditit ose debitit.

www.e-albania.al/dhuro

{:}