Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Forma e Aplikimit 2015

Tabelat për kostot financiare të projektit

Udhezues aplikime per projekte Min Kultures 2015

Shtyhet data e thirrjes për projekt propozime për vitin 2015

Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë njofton se thirrja për projekt propozime në Art&Kulturë do të shtyhet deri në datën 9 janar 2015, ora 16.00. Duke parë interesin në rritje të aplikantëve shprehim bindjen se shtyrja e afatit të thirrjes do të shërbejë për më shumë propozime, ide dhe projekte  të subjekteve, organizatave, apo shoqatave kulturore, që do të mbështeten nga fondi i MK-së.

Fondi i Ministrisë së Kulturës për projektet do të mbështesë propozime të paraqitura nga persona fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që kanë në objekt të veprimtarisë së tyre artin dhe kulturën. Ky fond shkon për projekte që zhvillohen ekskluzivisht ose kryesisht në Shqipëri. Aktivitetet e propozuara duhet të përfundojnë brenda datës 6 dhjetor të vitit 2015.

Për të aplikuar shkarkoni formularet dhe udhëzimet e aplikimit në ndërlidhjen (link) të mësipërm.
Në qoftë se nuk keni programin Microsoft Word ju mund të shkarkoni (falas) programin open source LibreOffice në www.libreoffice.org{:}