Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Vazhdon projekti i mbështetur nga Ministria e Kulturës, Teatri në Edukim, “Fjongo e Argjendtë”. Ky projekt është ideuar nga Qendra e Hulumtimit Progresiv, mbështetur nga Ministria e Kulturës. Ai do të vazhdojë edhe në 29 shkolla të tjera deri në dhjetor 2014, duke mundësuar kështu prezantimin e të gjitha shkollave të Tiranës me këtë metodologji.{:}