Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Në kuadër të projektit HAMLET, ku përfshihen tri qendrat historike Labova, Libohova dhe Antigonea, shpallet  thirrja për hartimin e logos së personalizuar të projektit.

Thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 28 shkurt 2019.

Bashkangjitur teksti shqip, anglisht si dhe kriteret e thirrjes në anekse

ANNEX I-II – Call for tenderers updated

ANNEX III-TOR-Branding Identity updated

ANNEX IV- Evaluation grid updated

Brand Identity Shqip

Brand Indentity Anglisht

Call for Proposal – Brand Indentity UPDATED

 

 

 {:}