Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

18 artistë nga Shqipëria, Hungaria, Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Rumania, Bullgaria, Italia, dhe Kroacia (2 pjesëmarrës nga çdo vend) në 8 ditë qëndrimi në Sremski Karlovci, Serbi, mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor duke përdorur performancën artistike si mjet komunikimi. Akomodimi dhe ushqimi ofrohen nga programi ndërkohë që programi është i gatshëm të rimbursojë edhe një pjesë të kostove të udhëtimit.

25 shtator – 2 tetor 2016, Creative Europe Desk Albania

Për më shumë informacion, vizitoni faqen bashkëlidhur: LINK {:}