Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministria e Kulturës, në cilesinë e Koordinatorit Kombëtar për këtë Program, në bashkëpunim me Asistencën Teknike të BE-së për Programet Evropiane dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, do të organizojë një Ditë Trajnimi të dedikuar për përfaqesuesit e organizatave të shoqërise civile, në datën 10 korrik 2019, në Tiranë.

Ju ftojmë të shprehni interesin për të marrë pjesë me 1 (një) përfaqësues nga organizata juaj, duke na shkruar përmes e-mailit tek: union_programmes@humelica.be, deri në datë 6 korrik 2019.

Vetëm organizatat e përzgjedhura do të njoftohen në lidhje me detajet për organizimin e trajnimit, agjendën dhe vendin.

Për të marrë më shumë informacion sipas komponentëve të Programit Evropa për Qytetarët, klikoni në adresat e mëposhtme:

– Civil Society Projects/Projektet e Shoqerisë Civile që targeton kryesisht shoqërinë civile (deri 150.000 Euro) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en

– Town Twinning/Binjakëzimi i Qyteteve (shuma deri 25.000 Euro) https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en

– Networks of Towns/Rrjetëzimet e Qyteteve (deri 150.000 Euro) synojnë bashkitë kryesisht për t’u binjakëzuar apo rrjetëzuar me bashki nga vendet e tjera të BE-së dhe rajonit https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2019-round-2_en{:}