Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

[metaslider id=9273]

Për të gjithë të interesuarit në fushën e trashëgimisë kulturore  mundësi pjesëmarrjeje të të interesuarve në dy kurse trajnimi të ICCROM.

1. Mund të aplikoni për ruajtjen e trashëgimisë ndërtimore, që do te zhvillohet në Romë nga 04.03.2016-29.04.2016.

Bashkangjitur linku dhe infot e nevojshme.

http://www.iccrom.org/conservation-of-built-heritage/#more-7947

Deadline: 28 .08. 2015.

ICCROM-Sites Unit

Via di San Michele 13

I-00153, Rome ITALY

Tel.: +39 06 58553 1

Fax+ 39 06 58553349

e-mail: builtheritage2016@iccrom.org

Web Site: www.iccrom.org

 

 

2. Mund të aplikoni për kursin ndërkombëtar mbi teknologjinë e ruajtjes së drurit, që do te zhvillohet në Oslo nga 19.05.2016-30.06.2016. Bashkangjitur linku dhe infot e nevojshme.

http://www.iccrom.org/wood-conservation-technology/

Deadline: 28 .08. 2015.

ICCROM-Sites Unit

Via di San Michele 13

I-00153, Rome ITALY

Tel.: +39 06 58553 1

Fax+ 39 06 58553349

e-mail: wood2016@iccrom.org

Web Site: www.iccrom.org{:}