Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Trashëgimia Kulturore dhe Diversiteti Kulturor janë prioritet i Ministrisë së Kulturës për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm përmes studimit, ruajtjes dhe promovimit të tyre. Këto dy instrumente konsiderohen si shumë të rendësishëm për të përcaktuar drejtimet e politikës kulturore në këtë fushë dhe për të përfshirë të gjitha segmentet e shoqërisë shqiptare në implementimin e tyre.

Trashëgimia materiale nuk është natyrë e vdekur por habitati njerëzor ku historia e shkuar lidhet me jetën moderne.

Në kuadrin e “Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore”, “Ditëve Evropiane të Trashëgimisë Kulturore” dhe nismës së Ministrisë së Kulturës “Trego Kulturën Tënde”, Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë dhe Diversitetit Kulturor, DRKK- në të gjithë vendin organizojnë aktivitetet e mëposhtme:

Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore          {:}