Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

 

Program trashegimia industriale 2015 FINAL

 

Ministria e Kulturës,  Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor do të organizojë Tryezën e rrumbullakët:

“TRASHËGIMIA INDUSTRIALE NË SHQIPËRI – POTENCIAL KULTUROR”.

Përmes këtij takimi të parë, Ministria e Kulturës synon të ndërgjegjësojë strukturat e interesuara mbi rëndësinë e identifikimit, rehabilitimit dhe ripërdorimit të objekteve industriale të trashëguara si dhe rivlerësimit të tyre si potencial kulturor lokal dhe kombëtar.

Takimi zhvillohet në kuadrin e “Ditëve Europiane të Trashëgimisë”, në Sallën “Tefta Tashko Koço” , në Ministrinë e Kulturës, ora: 10:00.

Bashkëngjitur do të gjeni Programin e takimit.{:}