Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Një ditë në Gjirokastër për një bashkëpunim të ri me Fondacionin Amerikano-Shqiptar të Zhvillmit, për restaurim dhe mbrojtje të pasurisë tonë kombëtare dhe të trashëgimisë botërore, për më shumë financime të Qeverisë dhe për më shumë bashkëpunim me komunitetin.{:}