Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Workshop storytelling me fotografitë e ngjarjeve historike të Nëntorit.

Në kuadër të festave të Nëntorit, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” organizon workshop-in “Zbulo një foto, ndërto historinë” ku përmes fotografive të arkivit të Marubit, që trajtojnë ngjarjet e atyre viteve, do të analizohet imazhi fotografik,duke zbuluar detaje e duke u informuar mbi kontekstin historik dhe social kur është bërë fotografia për të stimuluar kështu kuriozitetin dhe fantazinë lidhur me imazhet.

Ky workshop propozohet për nxënësit e ciklit nëntëvjeçar (mosha 11-15 vjeç). Fëmijët pjesëmarrës do të organizohen në grupe ku në bazë të pyetjeve të dhëna, do të ndërtohet një histori mbi fotografitë e përzgjedhura gjë që synon të nxisë në to aspektin krijues në studimin më të detajshëm të imazheve.

Gjatë aktivitetit, fëmijët do të asistohen nga stafi i muzeut dhe edukatorë.

Programi

16:00- 16:30 Hyrje e shkurtër mbi historinë e ngjarjeve të Nëntorit bazuar në fotografitë

e përzgjedhura.

16:30- 18:00 Studim dhe analiza në grup e imazheve fotografike të përzgjedhura,

bashkëndarja e historive të ndërtuara nga pjesëmarrësit.

Për t’u bërë pjesë e këtij workshop, prindërit/edukatorët duhet t’i drejtohen recepsionit të muzeut dhe të plotësojnë formularin për aktivitetin ose të dërgojnë një email në adresën: info@marubi.gov.al ku të shënohet:

– emri dhe mbiemri i prindit/edukatorit

– emri dhe mbiemri i fëmijës pjesëmarrës

– mosha e pjesëmarrësit

– emri i shkollës së pjesëmarrësit

Pjesëmarrja është e limituar për 20 fëmijë.

Ju mirëpresim në muze.

Të gjitha aktivitetet edukative zhvillohen në kuadër të “Marubi Education”, program projektesh edukative i hartuar nga Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”.

24 nëntor 2016, ora 16:00, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”{:}