Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Misioni

Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha përgjegjësie shtetërore: – Harton, programon d...